Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilorjuridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Notarul public trebuie să fie un obsevator imparțial, care să îndeplinească actele și procedurile solicitate de către clienți în mod nepărtinitor, astfel încât să evite nașterea litigiilor.

Activitatea notarială se realizează de către notarii publici prin acte și proceduri notariale, precum şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile legii.

La cererea părților sau a persoanelor interesate, putem îndeplini următoarele acte și proceduri notariale:

 • redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor
 • autentificarea înscrisurilor;
 • procedura succesorală notarială;
 • certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
 • legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură,precum şi a sigiliilor;
 • darea de dată certă înscrisurilor;
 • primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentatede părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri saudocumente găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şiutilităţilor de care dispune biroul notarial;
 • actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
 • legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
 • activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
 • numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului special;
 • înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelorspeciale de marcat;
 • certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultateloracestora;
 • procedura divorţului, în condiţiile legii;
 • emiterea certificatului european de moştenitor;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
 • emiterea titlurilor executorii notariale;