Antecontracte / Promisiuni  de vânzare-cumpărare

Contracte de vânzare sau schimb

Contracte de ipotecă

Acte de alipiri sau dezlipiri

Contracte comodat imobile

Contracte comodat auto

Contracte de locațiune/arendare

Contracte de partaj

Testamente

Procedura succesorală

Convenții matrimoniale

Procedura divorțului

Procuri și Declarații

Darea de dată certă si Certificarea proceselor verbale și a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților societăților