• Actul de identitate al testatorului – persoana care lasa testamentul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport);
  • Copie după actul de identitate al legatarului – persoana în favoarea căreia se lasă testamentul (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport);
  • Acte de proprietate asupra bunurilor ce sunt lăsate prin testament.