Comodantul – cel care dă lucrul spre folosință

  • Actele proprietate ale autoturismului (talon și cartea de identitate a mașinii).
  • Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Comodatarul – cel care primeste în folosință lucrul

– Actele de identitate ale părților (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

*** în cazul în care una sau ambele părți sunt persoane juridice, acestea vor prezenta:

  • Certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  • Certificatul constatator cu situația societății (nu mai vechi de 30 de zile) .