• actele de identitate ale soților sau viitorilor soți (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport);
  • certificatul de căsătorie – în cazul în care soții sunt căsătoriți.
  • acte de proprietate (dobândire) a bunurilor ce urmează a fi cuprinse în inventar – în cazul în care soții solicită întocmirea actestuia de către notarul public

Nota bene: viitori soți pot să încheie o convenție matrimonială, iar în acest sens nu este necesară prezentarea certificatului de căsătorie pentru autentificarea convenției.