Dare de dată certă

  • Actul pentru care solicitați darea de dată certă.
  • Actele de identitate ale părților (buletin de identiatate, carte de identitate, pașaport).

Certificarea proceselor-verbale și hotarârilor adunarilor generale ale acționarilor sau asociaților societăților

Notarul public poate certifica printr-o încheiere data și locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către președintele adunării generale sau de către toți participanții.

La cererea președintelui sau a unei părți dintre participanții la adunarea generală, notarul public poate stabili identitatea participantilor.

  • Actele de funcționare pentru persoanele juridice (societății).
  • Actele de identitate ale părților (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
  • Alte documente necesare, după specificul solicitării dumneavoastră.