• actele de identitate ale soților (carte de identitate, buletin de identitate, pașaport);
  • certificatele de naștere ale soților;
  • certificatul de căsătorie – acesta va rămâne în original la dosar până la soluționarea dosarului de divorț.

În cazul în care există copii minori născuți din căsatorie, din afara căsătoriei sau adoptați, pe lângă actele de mai sus, sunt necesare:

  • certificatele de naștere ale copiilor;
  • actele de identitate ale copiilor (dacă aceștia au împlinit 14 ani).

* în cazul în care există copii minori, se va face un raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară competentă;

* minorii care au împlinit vârsta de 10 ani la data soluționării cererii de divorț, vor fi audiați de către notarul public.