• Documentele necesare, după specificul cererii;
 • Actele de identitate ale părților în original (buletin de identiatate, carte de identitate, pașaport).

Cele mai frecvent întâlnite:

* notă: următoarele acte sunt prevăzute exemplificativ și nelimitativ, la cerere, putând îndeplini orice alte acte, în limitele legii.

Procuri:

Pentru orice fel de procuri sunt necesare datele de identificare ale mandatarului (persoana împuternicită prin act)

 • ridicare carte de identitate, pașaport, acte de stare civilă, diplome etc.
 • înmatriculare autoturism (talon, carte de identitate a autoturismului, contract de vânzare)
 • pentru vânzare, donație, partaj (acte de proprietate)
 • pentru dezbaterea succesiunii sau alte operațiuni notariale
 • administrare imobil (acte de proprietate)
 • ridicare cupoane de pensie sau pensie, deschidere cont în bancă, ridicare card bancar etc.
 • administrare societate/asociații/fundații sau înființare societate/asociații/fundații

Declarații:

 • acord ieșire minor (certificat de naștere al copilului, acte de identitate ale părintelui sau părinților, certificat de căsătorie – în cazul în care unul sau ambii părinți și-au schimbat numele în buletin ca urmare a căsătoriei după nașterea copilului)
 • Erasmus / Erasmus + / calătorie cu vehicul propriu în cadrul programului Erasmus (contractul încheiat de către solicitant cu instituția prin care se desfășoară programul Erasmus)
 • întabulare suprafață reală (documentație cadastrală)
 • acceptare sau renunțare la succesiune (certificat de deces al persoanei a cărei succesiune se acceptă sau se renunță, acte de stare civilă care să facă dovada legăturii de rudenie)
 • în ceea ce privește calitatea de adminitrator și/sau asociat într-o societate (dovada privind disponibilitatea denumirii – pentru societățile aflate în curs de înființare, certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificatul constatator cu situația societății pentru cele înființate)
 • în ceea ce privește beneficiarul real al persoanei juridice
  (dovada privind disponibilitatea denumirii – pentru societățile aflate în curs de înființare, certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificatul constatator cu situația societății pentru cele înființate)
 • în ceea ce privește stabilirea sau schimbarea sediului societății
  (dovada privind disponibilitatea denumirii – pentru societățile aflate în curs de înființare, certificatul de întregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificatul constatator cu situația societății pentru cele înființate, contractul de închiriere/comodat)