• Exemplarul documentului în original sau
  • Actul de pe care solicitați legalizarea semnăturii sau
  • Documentul tradus;

* Copiile legalizate de pe actele aflate în  arhiva biroului notarial se elibereaza numai părților, succesorilor și reprezentanților acestora, în condițiile legii.


** în cazul în care traducătorul autorizat are depus specimenul de semnatură la sediul biroului notarial prezența acestuia nu este necesară.