Societatea profesională notarială Popa & Lucaciu funcționeaza in conformitate cu prevederile LEGII NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE NR. 36/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.