Contracte
Succesiuni
Divorțuri
Legalizări
Declarații
Procuri
 Consultanță juridică in materie notarială, civilă și comercială 
 Darea de dată certă
Solicitarea și obținerea de extrase de carte funciară de la Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)