• Antecontractul de vânzare sau promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare este contractul prin care promitent-vânzătorul se obligă să transmită în viitor proprietatea asupra unui bun, iar promitent-cumpărătorul se obligă să îl cumpere, cu plata unui preț determinat sau determinabil.
  • La încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare este recomandată includerea unei clauze penală pentru nerespectarea condițiilor din antecontract. Modul de calcul și cuantumul penalităților incluse în clauza penală pot fi stabilite liber de către părți, prin acord comun.