• Donația este contractul prin care o parte (donatorul) transmite celeilalte părți (donatarul) dreptul de proprietate asupra unui bun, în mod gratuit și irevocabil.
  • Donația se încheie în mod obligatoriu sub forma înscrisului autentic, sub sancțiunea nulității absolute a contractului.
  • Contractul de donație este un contract cu titlu gratuit, prin care donatorul urmărește să îl gratifice pe donatar, să îi procure un beneficiu, fără a obține vreun avantaj în schimb.