• Partajul este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării de indiviziune sau de proprietate comună.
  • Când toți coproprietarii se înțeleg asupra cotei-părți ce va reveni fiecăruia, partajul se poate realiza la notariat, obligatoriu cu participarea tuturor coproprietarilor.
  • Prin actul de partaj se poate atribui întregul bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unuia ori a mai multor coproprietari, conform înțelegerii dintre aceștia.
  • Ca urmare a contractului de partaj, fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor sau, după caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite.