• Schimbul este contractul prin care fiecare dintre părți, denumite copermutanți, transmite un bun pentru a dobândi un altul.
  • Dispozițiile Codului civil referitoare la contractul de vânzare se aplică, în mod corespunzător, și contractului de schimb.