• Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț.
  • În cazul în care vânzarea are ca și obiect un bun imobil (teren, casă, apartament etc.), contractul se încheie în mod obligatoriu în formă autentică.
  • Prețul constă întotdeauna într-o sumă de bani. Acesta trebuie să fie serios și determinat sau cel puțin determinabil.
  • Obligațiile principale ale vânzătorului sunt următoarele: să transmită proprietatea, să predea bunul și să îl garanteze pe cumpărător contra evicțiunii și viciilor ascunse.
  • Obligațiile principale ale cumpărătorului sunt următoarele: să preia bunul vândut și să plătească prețul vânzării.