• Dacă soții sunt de acord cu divorțul, notarul public poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț. Competența în a soluționa cererea de divorț aparține notarului de la locul încheierii căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților.
 • Cererea de divorț se depune de soți împreună sau prin mandatar cu procură autentică. După înregistrarea cererii la biroul notarial, notarul public le acordă soților un termen de reflecție de 30 zile.
 • La momentul expirării termenului, soți se prezintă personal, iar notarul public va verifica dacă aceștia stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul acestora este liber și neviciat.
 • Dacă soții stăruie în divorț, notarul public eliberează certificatul de divorț fără a face vreo mențiune cu privire la culpa soților.
 • Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în situația în care există copii minori comuni ai soților născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, dacă soții convin asupra tuturor aspectelor referitoare la:
  • Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți;
  • Stabilirea locuinței copiilor după divorț;
  • Modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii;
  • Stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.
 • Aspectele referitoare la acordul soților cu privire la copiii minori se vor consemna într-o convenție încheiată în formă autentică, despre care se va face mențiune și pe certificatul de divorț.
 • În cazul divorțului cu minori, odată cu depunerea cererii de divorț, notarul public va sesiza autoritatea tutelară de locul unde domiciliază copii, în vederea efectuării anchetei psihosociale.
 • Dacă minorii au împlinit vârsta de 10 ani, conform legii, este obligatorie audierea acestora în prezența ambilor părinți.
 • După constatarea desfacerii căsătoriei, dacă foștii soții doresc, se poate instrumenta și un act de lichidare a regimului matrimonial, precum și un act de partaj al bunurilor comune.